Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

VVA Systems Oy (Y-tunnus: 2827619-9 )
Olavinkatu 44
57100 Savonlinna

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mikko Väisänen
Puhelin 050 5712 124
Sähköposti mikko@neuvonenpalvelut.fi

Rekisterin nimi

VVA Systems Oy:n verkkokaupan (Tietokoneliike.fi) asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Tietokoneliike.fi asiakkaaksi tai ostanut VVA Systems Oy:n tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tietokoneliike.fi & VVA Systems Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää VVA Systems Oy:n ja Tietokoneliike.fi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää VVA Systems Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. VVA Systems Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan VVA Systems Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

VVA Systems Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus korjata virheet rekisterissä tai kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä VVA Systems Oy:n myyntiin sähköpostitse asiakaspalvelu@www.tietokoneliike.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan VVA Systems Oy:n käytössä, paitsi VVA Systems Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta VVA Systems Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Ulkoiset toimijat:

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää web-hotellin käyttäjätunnuksia. Rekisteri sijaitsee Euronic Oy:n konesalissa.